logo Diverz

Nieuws

Vrijwilligershuis Drechtsteden en Diverz tekenen samenwerkinsovereenkomst

Eerder deze maand is de samenwerking tussen Vrijwilligershuis Drechtsteden en Diverz geformaliseerd.

De samenwerking zal zich met name richten op het digitale platform Zwijndrechtvoorelkaar.nl .
Dit platform brengt vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar.
Het kader van de overeenkomst wordt gevormd door de afspraken met de gemeente Zwijndrecht zoals aangegeven in de de Brede Welzijnsaanpak 2018.

Kennis en ervaring van beide organisaties worden ingezet voor ondersteuning, versterking en verbreding van het vrijwilligerswerk in Zwijndrecht.
Binnen Zwijndrechtvoorelkaar.nl wordt samengewerkt met de gemeente Zwijndrecht en diverse vrijwilligersorganisaties.

De ondertekening vond plaats op het kantoor van Diverz en werd gedaan door de voorzitter van het bestuur van het Vrijwilligershuis Drechtsteden de heer Ismail Bozkir en Yvonne Zuidgeest directeur-bestuurder Diverz.

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info