logo Diverz

Nieuws

Verdiepingsmasterclass voor de opbouwwerker 7 oktober 2021

De sociale opgave van de Energietransitie?

Sociaal werkers en opbouwwerkers kunnen een grote rol spelen in de energietransitie. Naast het financiële- en technische vraagstuk is het ook vooral een sociale opgave; het moet van mensen worden.

Dat betekent dat de Energietransitie ook klimaatrechtvaardig is en elk huishouden voldoende toegang moet hebben tot duurzame energiebronnen in het huis. Er is veel optimisme bij bewoners in wijken om mee te doen. Zij nemen initiatief en maken plannen om bijvoorbeeld van het gas af te gaan. In kwetsbare wijken leeft de Energietransitie veel minder. Sociaal werkers zijn de cruciale schakel om de agenda van bewoners in de buurt te steunen.

De verdiepende leergang Energietransitie voor Opbouwwerkers leer je van experts hoe je groepen mensen bij de verduurzaming kunt betrekken. Hoe je pro-actief kunt acteren om een plek te krijgen aan tafel in jouw gemeente, hoe de hazen nu lopen en wat je moet weten van de energietransitie. Je krijgt praktijkvoorbeelden van wijkaanpakken en maatschappelijke koppelkansen aangereikt. En er is daarnaast ruimte voor jouw eigen casus.

Voor meer informatie en/of inschrijving klik hier!

 

 

 

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info