logo Diverz

Nieuws

Sámen doen wat nodig is

Sinds een jaar is het wijkteam gevestigd in Xiejezo, het wijkcentrum in de wijk Noord, bij hun collega’s van welzijnsorganisatie Diverz. Daarvoor hielden de leden van het wijkteam kantoor in De Toorts, een oud schoolgebouw dat enkele straten verderop ligt. Het wijkteam had al wel een vast spreekuur in Xiejezo, maar door de verhuizing kwamen de medewerkers van het wijkteam letterlijk middenin de wijk terecht. Xiejezo is een wijkcentrum waar bewoners dagelijks terecht kunnen voor een kop koffie of thee en een praatje. Ook volgen ze er taalles, organiseren eigen activiteiten, eten mee in de wijkkeuken, doen aan yoga, of nemen ze deel aan een van de vele andere activiteiten waarmee Diverz inspeelt op maatschappelijke thema’s zoals armoede, eenzaamheid en gezondheid.

De verhuizing heeft niet alleen bijgedragen aan het contact met bewoners. Het kwam ook ten goede aan de onderlinge samenwerking tussen de professionals van welzijn en wijkteam. Ze kennen elkaar beter, weten elkaars expertise en lopen gemakkelijker bij elkaar binnen voor overleg of een snelle vraag.

Signaleren en ermee aan de slag

Marisca en Karin zijn twee van de professionals die werken vanuit de wijk Noord. Marisca is als onafhankelijk cliëntondersteuner verbonden aan het wijkteam, Karin is welzijnswerker bij Diverz. Karin ziet een groot aantal kinderen in de jeugdclubs die ze begeleidt. ‘Daar signaleren we natuurlijk veel. Het zijn vaak kinderen met gedragsproblematiek of een ondersteuningsvraag die we hier binnen krijgen,’ vertelt ze. ‘Als hulp nodig is, is de stap naar een collega van het wijkteam gemakkelijk gemaakt. Uiteraard gebeurt dat in overleg met de bewoner. We kunnen er dan samen mee aan de slag.’ Toen er niet zo lang geleden een heel heftige casus was, die grote gevolgen had voor de betrokken kinderen, was het fijn om de samenwerking meteen op te starten. ‘Ik was zó blij dat Marisca toen net terug was van haar zwangerschapsverlof,’ blikt Karin terug. Marisca reageert nuchter: ‘Als ik het niet had opgepakt, was er wel iemand anders geweest binnen het wijkteam.’ Maar feit is, dat er meteen actie werd ondernomen; er werd een financieel plaatje gemaakt met het gezin, er werden voorzieningen aangevraagd en extra ondersteuning ingevlogen. Zo konden ze samen het gezin weer op de rit helpen en houden.

Verschil met vroeger

Er is een groot verschil met vroeger, vinden de beide professionals. ‘Toen waren we regelmatig bezig het wiel zelf uit te vinden. Nu kunnen we sparren en bij elkaar naar binnenlopen als we een vraag hebben’, beschrijft Marisca. De samenwerking is beter en sneller. ‘In de wijk signaleren we individuele problematiek en vraagstukken waar we de expertise van het wijkteam bij kunnen inschakelen,’ legt Karin uit. De professionals van welzijn hebben vaak al een goede band met de bewoners opgebouwd en is er onderling vertrouwen en respect. Andersom kan het wijkteam kijken wat welzijn voor een cliënt kan doen: ‘Gisteren was er een mijnheer die ondersteuning kreeg vanuit het wijkteam. Maar we zagen dat hij ook taalles kon gebruiken, en hebben hem dus naar welzijn begeleid. En nu kijken we wat de beste plek voor hem is,’ vertelt Marisca. Op die manier staat het wijkteam bewoners bij in kortdurende trajecten Karin concludeert: ‘We werken nu veel meer samen om de doelstellingen te behalen. Welzijn en wijkteam zijn een verlenging van elkaar.’ Dat is een positieve wisselwerking, waar bewoners de vruchten van plukken.’
Ze zijn blij met de wijze waarop het nu geregeld is, zo verwoordt Marisca: ‘Het was in het begin wel even wennen, en zoeken, maar nu is het echt heel fijn.’

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info