logo Diverz

Nieuws

Ondertekening van convenant Samenwerkingsafspraken bij vermoeden van Huiselijk geweld/kindermishandeling door Veilig Thuis ZHZ en Vivera Wijkteam

Vivera Wijkteam en Veilig Thuis ZHZ ondertekenen donderdag 27 juni om 13.15 uur het convenant ‘Samenwerkingsafspraken bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling’.

In het wijkcentrum Kubiek waar ook een deel van het Vivera Wijkteam werkzaam is zetten Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder Diverz en  Sandrina Huijgen, clustermanager Veilig Thuis Zuid Holland Zuid hun handtekening onder het convenant. De ondertekening vindt plaats tijdens een conferentie voor professionals van Vivera Wijkteam , Veilig Thuis ZHZ, CJG Jeugdteam en Diverz.  De leer- netwerkconferentie staat in het teken van saamhorigheid, waarbij de inwoner van Zwijndrecht centraal staat.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor inwoners en professionals, gespecialiseerd in de aanpak van huiselijk geweld en kinder-ouderenmishandeling. Vivera Wijkteam en Veilig Thuis ZHZ spreken met het convenant met elkaar af om intensief samen te werken aan een zo effectief mogelijke aanpak om huiselijke geweld en/of kinder-ouderenmishandeling te stoppen. De meldcode ondersteunt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De reeds bestaande meldcode is verbeterd. Niet alleen voorvallen, maar ook vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen voortaan gemeld worden. Dit maakt vroegtijdig hulp inschakelen mogelijk. (Potentiële) slachtoffers kunnen daardoor sneller geholpen worden en escalaties zoveel mogelijk voorkomen.

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info