logo Diverz

Whitepaper ‘De kracht van mensen in de energietransitie’

Zwijndrecht is een ambitieuze gemeente, ook wat betreft de energietransitie. Als koploper is hiermee in een aantal buurten al een start gemaakt. Het bereiken van kwetsbare- , laagopgeleide en anderstalige groepen bewoners is cruciaal maar ook een lastige opgave. Om de energietransitie tot een zo goed mogelijk resultaat voor alle betrokkenen te laten leiden, wil Diverz haar steentje bijdragen. Wij menen dat wij van belangrijke meerwaarde kunnen zijn in deze transitie. Middels deze whitepaper ‘De kracht van mensen in de energietransitie’ lichten wij toe, hoe wij daarin staan en wat wij kunnen betekenen.

Samen met Sociaal Werk Nederland en Krachtproef zijn we al enige tijd bezig om inhoud te geven aan de rol van welzijn binnen de energietransitie. Sociaal werk, en meer specifiek welzijn, heeft de plicht om mee te werken aan een sociaal rechtvaardige transitie. De whitepaper heeft daarom een bredere insteek en zal via Sociaal Werk Nederland onder haar leden gedeeld worden.

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info