logo Diverz

Blog

Op deze pagina kunt u regelmatig een nieuwe blog lezen van Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder Diverz.

Liever geen onesie!

 Aangemoedigd door het energieke optreden van Jitske Kramer en Dolf Jansen tijdens ‘Het Grootste  Kennisfestival’ op 20 juni jl., heb ik het boek Jam Cultures van Jitske gekocht en ben direct gaan lezen. Het boek gaat over mogen meedoen, mogen meepraten en mogen meebeslissen. 

 Op een regenachtige zondag is de verleiding groot om in een vormloos heerlijk zittend thuispak, de zogenaamde ‘onesie’,  te verdwijnen in dit boek of in een krant. Opvallend is dat het in de krant, en ook in andere media, vaak gaat over verschillen en dat juist deze verschillen in artikelen worden uitvergroot. En meestal als iets negatiefs worden gekarakteriseerd. Ik vind dat niet alleen jammer maar ook onnodig. Het creëert tegenstellingen, en die zijn er ook, maar waarom zouden de verschillen niet ook een verrijking kunnen betekenen?

 In onze ‘huizen van de wijk’ en andere Diverz-accommodaties komen bewoners uit heel Zwijndrecht om elkaar te ontmoeten, om samen te koken, om vrijwilligerswerk te doen, om te knutselen, om informatie of hulp te krijgen, om te bewegen, om muziek te maken enzovoort. De jongste deelnemer is rond de 6 en de oudste is de 90 ruim gepasseerd. Het zijn mannen én vrouwen, afkomstig uit heel Zwijndrecht, di samen een geweldige mix van mensen vormen, met achtergronden, ervaringen en culturen die behoorlijk verschillen. Het is fascinerend om te zien dat er ondanks die verschillen verbindingen worden gelegd. Tussen bewoners onderling, en tussen medewerkers én bewoners.

 Al lezend in Jam Cultures komt de essentiële vraag dan toch naar voren: kunnen we samenleven met diversiteit? En bijna 300 bladzijdes later ben ik nóg meer overtuigd; diversiteit zorgt voor reuring, uitdagingen en ook problemen. Géén diversiteit geeft gemak, comfort, indutten en saaiheid. Juist de botsingen en contacten tussen mensen brengen dynamiek en creativiteit met meer inzicht en meer invalshoeken. Als culturen steeds meer op elkaar gaan lijken, ontstaat een grijze onesie die iedereen past. Oftewel het ‘one size fits all’-model. De conclusie is duidelijk voor mij: liever geen onesie maar diversiteit!

Yvonne Zuidgeest

> Lees verder

Kom graaien op de Beursvloer!

Wie kent het niet, en wie heeft er niet soms zelf ook last van? Het verlangen naar meer, steeds meer. Oftewel: hebzucht. Hebzucht is een van de zeven klassieke zonden, en heeft bijna altijd een negatieve klank.

> Lees verder

Licht

“Tomaten die in het donker liggen zijn niet rood.” Een intrigerende zin, die mij aanzette tot denken. Het artikel waaruit deze zin kwam, ging over licht. Niet over het geloof, of over het licht gezien hebben, maar over het natuurkundig begrip dat we licht noemen. Uitgedrukt in golflengten of in lumen. Zoals bekend bestaat licht uit lichtstralen en kunnen we niet zonder. We ervaren elke dag het prettige van licht en hoe indrukwekkend het effect is op landschappen, voorwerpen en vooral op mensen. Licht stelt ons niet alleen in staat om te zien, maar het activeert ook het brein en ons gedrag.

> Lees verder

Van Piet de Pijp naar welzijn anno nu

Zwijndrecht is nooit ver weg geweest. Zolang ik me kan herinneren staat er in Rotterdam direct naast de snelweg en bovenop een flatgebouw de reclame-uiting Van Leeuwen buizen Zwijndrecht. Deze vier woorden heb ik vanaf mijn kindertijd zo vaak gezien, dat ze mij heel bekend voorkomen.

> Lees verder

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info