logo Diverz

Liever geen onesie!

 Aangemoedigd door het energieke optreden van Jitske Kramer en Dolf Jansen tijdens ‘Het Grootste  Kennisfestival’ op 20 juni jl., heb ik het boek Jam Cultures van Jitske gekocht en ben direct gaan lezen. Het boek gaat over mogen meedoen, mogen meepraten en mogen meebeslissen. 

 Op een regenachtige zondag is de verleiding groot om in een vormloos heerlijk zittend thuispak, de zogenaamde ‘onesie’,  te verdwijnen in dit boek of in een krant. Opvallend is dat het in de krant, en ook in andere media, vaak gaat over verschillen en dat juist deze verschillen in artikelen worden uitvergroot. En meestal als iets negatiefs worden gekarakteriseerd. Ik vind dat niet alleen jammer maar ook onnodig. Het creëert tegenstellingen, en die zijn er ook, maar waarom zouden de verschillen niet ook een verrijking kunnen betekenen?

 In onze ‘huizen van de wijk’ en andere Diverz-accommodaties komen bewoners uit heel Zwijndrecht om elkaar te ontmoeten, om samen te koken, om vrijwilligerswerk te doen, om te knutselen, om informatie of hulp te krijgen, om te bewegen, om muziek te maken enzovoort. De jongste deelnemer is rond de 6 en de oudste is de 90 ruim gepasseerd. Het zijn mannen én vrouwen, afkomstig uit heel Zwijndrecht, di samen een geweldige mix van mensen vormen, met achtergronden, ervaringen en culturen die behoorlijk verschillen. Het is fascinerend om te zien dat er ondanks die verschillen verbindingen worden gelegd. Tussen bewoners onderling, en tussen medewerkers én bewoners.

 Al lezend in Jam Cultures komt de essentiële vraag dan toch naar voren: kunnen we samenleven met diversiteit? En bijna 300 bladzijdes later ben ik nóg meer overtuigd; diversiteit zorgt voor reuring, uitdagingen en ook problemen. Géén diversiteit geeft gemak, comfort, indutten en saaiheid. Juist de botsingen en contacten tussen mensen brengen dynamiek en creativiteit met meer inzicht en meer invalshoeken. Als culturen steeds meer op elkaar gaan lijken, ontstaat een grijze onesie die iedereen past. Oftewel het ‘one size fits all’-model. De conclusie is duidelijk voor mij: liever geen onesie maar diversiteit!

Yvonne Zuidgeest

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info