logo Diverz

Nieuws

1 maart was het Nationale Complimentendag. GroenLinks Zwijndrecht gaf een compliment aan welzijnsorganisatie Diverz.

1 maart was het Nationale Complimentendag. GroenLinks Zwijndrecht gaf een compliment aan welzijnsorganisatie Diverz en in het bijzonder aan Frieda Louwerse, Linda van der Wal en Yvonne Zuidgeest.

Linda en Frieda zorgen dat diverse groepen waaronder vrouwen met een migratie-achtergrond over duurzaamheid, geïnformeerd worden. Een initiatief dat tot op heden nog niet zo vaak is genomen.

Diverz

Diverz in Zwijndrecht ondersteunt bewoners bij o.a. zaken als armoede, meedoen, en taalontwikkeling. Daarbij geeft Diverz niet alleen steun waar dit nodig is, maar mensen zien ook hoe ze eventuele toekomstige problemen zelf aan kunnen pakken en steunen op hun beurt weer anderen. Bij Diverz bouwen mensen zo hun eigen netwerken op waarop ze in moeilijke tijden kunnen terugvallen.

Diverz streeft zoveel mogelijk duurzaamheid na op het gebied van energie, inrichting van de gebouwen en materiaalverbruik. Ook in het welzijnswerk van Diverz speelt duurzaamheid een grote rol.

 

De energietransitie

In de Zwijndrechtse wijk Kort Ambacht in het wijkcentrum Hart van Meerdervoort zijn de welzijnswerkers Frieda Louwerse Linda van der Wal tot een heel bijzonder initiatief gekomen. In bijeenkomsten van vrouwen met een migratieachtergrond of een positie als statushouder, zetten Frieda en Linda duurzaamheid op de kaart. Zij doen dit door gesprekken te organiseren en voorlichtingen te geven over de energietransitie en over onderwerpen als het isoleren van het huis en het terugdringen van het vleesgebruik door gezamenlijk vegetarisch te koken. Ook komen onderwerpen als het koken op inductie in plaats van op gas aan bod. Kennis daarover is belangrijk als de gasaansluitingen van woningen verdwijnen. De vrouwen die deze voorlichting krijgen worden op hun beurt weer rolmodellen voor vriendinnen en familie.

Frieda en Linda worden bij dit initiatief van harte ondersteund door hun directeur Yvonne Zuidgeest.

 

Kort Ambacht

Het bijzondere van het initiatief van Frieda en Linda is dat zij een onderwerp als energietransitie aan de orde stellen in Kort Ambacht, een wijk met vrij veel sociale problemen en armoede. Het initiatief toont aan mensen die het niet breed hebben, dat energiebesparing en het aanpassen van je leefwijze geen geld hoeft te kosten, maar juist geld oplevert.

Ook dat de doelgroep van dit initiatief vrouwen zijn met een migratie-achtergrond is bijzonder. De aandacht van deze vrouwen gaat vaak noodgedwongen vooral uit naar zaken als inburgeren en het leren van de taal. Duurzaamheid heeft (nog) niet altijd prioriteit, maar dankzij dit initiatief zien zij dat dit onderwerp ook voor hen van belang is.

Het initiatief in Kort Ambacht is voor Diverz een speerpunt geworden en is ook al opgezet in andere wijken van Zwijndrecht.

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info