logo Diverz

Diverz is er
voor iedereen
van 0 tot 100 jaar

Homepage

Samen kunnen wij het aan!

26-03-2020 (10:15)

 

Diverz heeft zoals iedereen te maken met het coronavirus en heeft tot 1 juni een pakket aan maatregelen getroffen.

Alle welzijnsaccommodaties zijn gesloten maar de diensten zoals maaltijden, boodschappen en alarmering zijn nog volop in bedrijf. We zien daar een toenemende vraag en springen daar adequaat op in. In rap tempo ontwikkelen we nieuwe initiatieven die aansluiten bij de vragen en behoeften. Bij de professionals, bij de vrijwilligers en bij bewoners komt veel energie vrij om elkaar te helpen in deze lastige periode. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Anders versterken en verbinden

De focus bij de nieuwe initiatieven die Diverz ontwikkelt, ligt op het versterken en verbinden op afstand, op het voorkomen van isolement van kwetsbare bewoners, op het bieden van afleiding en op het aanbrengen van structuur in het vrijwilligersaanbod. We blijven versterken en verbinden in de komende periode en doen dat anders maar nog steeds vol passie, voor iedereen van 0-100 jaar in Zwijndrecht.

 Digitaal ontmoeten

Het Diverz belteam is in deze onzekere tijd opgericht en bedoeld als het telefonische contactpunt voor alle bewoners. Belt u gerust voor een praatje of een kleine of grote vraag. Schroom niet, we zitten er voor u! Het belteam kan er ook voor zorgen dat u in contact wordt gebracht met de voor u bekende Diverz collega. Op die manier kunnen we elkaar digitaal blijven ontmoeten. Ook mantelzorgers of professionals, zoals huishoudelijke hulpen en thuiszorg kunnen contact opnemen met het belteam. De welzijnsprofessionals pakken de vragen op en werken daarbij nauw samen met andere organisaties.

Onze professionals zijn ook actief in het telefonisch of met Whatsapp benaderen van bewoners, vrijwilligers en participanten die bekend zijn bij Diverz. Zodoende houden we de contacten met elkaar en kunnen we ondersteunen daar waar er meer nodig is.

Corona hulpvragen en aanbod

De gemeente en Diverz hebben de handen ineengeslagen voor ouderen en andere kwetsbaren die door het coronavirus alleen thuis zitten of niet naar buiten kunnen. Via het digitale platform Zwijndrecht Voor Elkaar kan elke bewoner een hulpvraag of aanbod plaatsen. Denk aan het ophalen van medicijnen bij de apotheek, het doen van dagelijkse boodschappen, de hond uitlaten, enzovoort. Het werkt als een soort van marktplaats waarbij matching tussen vraag en aanbod plaatsvindt. Samen zorgen wij ervoor dat er niemand tussen wal en schip beland. Naar de website Zwijndrechtvoorelkaar? Klik hier.

 Jongerenwerkers 6 dagen in de week bereikbaar

De inlopen zijn dan wel dicht, maar de jongerenwerkers zetten hun werkzaamheden voort. Zij zijn bereikbaar voor jongeren die een praatje willen maken, vragen hebben of zich zorgen maken. Klik hier voor het schema van bereikbaarheid.

Ook zijn zij signalerend op straat en activeren zij jongeren om zich in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben.

 Interactieve activiteiten

Jong of oud, het thuiszitten en thuiswerken vraagt om afwisseling van inspanning en ontspanning.
Hiervoor zijn activiteiten in ontwikkeling die de komende periode gelanceerd gaan worden op onze website.

Webinars voor vrijwilligers

Voor verschillende soorten scholing en cursussen voor vrijwilligers is een vrijwilligersacademie in oprichting. Dit gaat een inspirerende plek worden waar maatschappelijke organisaties samen werken om een breed aanbod van scholing en ontmoeting voor vrijwilligers te bereiken. In mei zou deze academie geopend worden maar dat stellen we uit. Wel zijn er webinars in ontwikkeling en dat zijn cursussen of workshops die plaatsvinden via het internet. Binnenkort te vinden op Zwijndrechtvoorelkaar.nl

In Zwijndrecht zijn we niet de enige initiatiefnemer en werken we samen met vele andere maatschappelijke organisaties, gemeente, winkeliersverenigingen, kerken, etc. Samen strijden we tegen het coronavirus en zorgen we voor elkaar.

Via de website, sociaal media en pers informeert Diverz regelmatig over de nieuwe ontwikkelingen.
Hou dit in de gaten.

 

19-03-2020 (11:40)

Zwijndrechtvoorelkaar komt in actie!

In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. Wil jij je hulp aanbieden in deze tijd? Of kan je juist nu wat extra hulp gebruiken? Kijk op: https://www.zwijndrechtvoorelkaar.nl/coronahulp Hier verzamelen wij alle vraag en aanbod in Zwijndrecht op één plek. Heeft u hulp nodig bij het plaatsen of liever even persoonlijk contact? Neem dan contact op met Melanie Barbier, 06-8232 4084. Uiteraard staat het Diverz belteam ook altijd voor u klaar voor alle vragen of voor zomaar een praatje: 078- 620 6060.

Laatste nieuws NOS hier

Vragen en antwoorden Coronavirus van het RIVM hier

Richtlijnen RIVM hier

 

Inwoners

Inwoners

Jongeren

Jongeren

Vivera Wijkteams

Vivera Wijkteams

Diensten

Diensten

Locaties

Locaties

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Professionals

Professionals

Nieuws

Nieuws

Sámen doen wat nodig is

Sinds een jaar is het wijkteam gevestigd in Xiejezo, het wijkcentrum in de wijk Noord, bij hun collega’s van welzijnsorganisatie Diverz. Daarvoor hielden de leden van het wijkteam kantoor in De Toorts, een oud schoolgebouw dat enkele straten verderop ligt. Het wijkteam had al wel een vast spreekuur in Xiejezo, maar door de verhuizing kwamen de medewerkers van het wijkteam letterlijk middenin de wijk terecht. Xiejezo is een wijkcentrum waar bewoners dagelijks terecht kunnen voor een kop koffie of thee en een praatje. Ook volgen ze er taalles, organiseren eigen activiteiten, eten mee in de wijkkeuken, doen aan yoga, of nemen ze deel aan een van de vele andere activiteiten waarmee Diverz inspeelt op maatschappelijke thema’s zoals armoede, eenzaamheid en gezondheid.

De verhuizing heeft niet alleen bijgedragen aan het contact met bewoners. Het kwam ook ten goede aan de onderlinge samenwerking tussen de professionals van welzijn en wijkteam. Ze kennen elkaar beter, weten elkaars expertise en lopen gemakkelijker bij elkaar binnen voor overleg of een snelle vraag.

> Lees verder

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info